Weekend Mass Times : Sunday (10:30 AM 11:30 AM) | Confession : Wednesday (4:30 PM to 5:30 PM) | Adoration : Wednesday (4:30 PM to 5:30 PM)

Major Superiors Gathered

25 Feb 2018 - 25 Mar 2018 | 08:00 am - 04:00 pm
Place : Bishop's House Badulla.

Priests and religious of the diocese of Badulla and major superiors gathered together at Bishop’s house Badulla on 25th February 2018. Discussions were conducted under the theme of “religious participation and contribution to the mission of Badulla”.

බදුල්ල පදවියේ සේවය කරන සියලුම පූජක හා පැවිදි සංඝයන්ගේ වාර්ෂික එකමුතුව පසුගිය පෙබරවාරි මස 25 වන දින බදුල්ල රදගුරු නිවසේදී පැවැත් විය. බදුල්ල පදවියේ දූත සේවාව සදහා පැවිදි සංඝයන්ගේ දායකත්වය යන්න මෙවර කතිකාවතේ තේමාව විය.

Translate »